WOMEN'S SOCCER IN EGYPT


Year
League Champion
Cup Champion
2006/2007
-
Smouha
2002/2003
Smouha
Smouha
2001/2002
Goldi (Maaden)
-
2000/2001
Goldi (Maaden)
Goldi (Maaden)
1999/2000
Goldi (Maaden)
Goldi (Maaden)
1998/1999
Goldi (Maaden)
Goldi (Maaden)

League 2002/2003

Final Ranking
1-Smouha
2-Taiaran
3-Goldi (Maaden)
4-Senbellawain
5-Helwan
6-Sayeda Zeinab
7-Sayadeen
8-SuezLeague 2001/2002

Final Ranking
1-Goldi (Maaden)
2-TaiaranLeague 2000/2001

Final Ranking
1-Goldi (Maaden)
2-Somouha
3-Taiaran
4-Senbellawain
5-Helwan
6-NogoumLeague 1999/2000

Final Ranking
1-Goldi (Maaden)
2-Taiaran
3-Somouha
4-Senbellawain
5-Helwan
6-Sayeda Zeinab

Top Scorer--Marwa Ibrahim (Maaden)
Best Goal Keeper--Shereen Shalabi (Maaden)

Best Player-- Shereen Abdel Aziz & Eatemad Fawzi (Somouha)


Cup 2002/2003

Final
Smouha / Taiaran 3/0Cup 2001/2002
Preliminary 19/7/2002
1- Quena Workers / Menia
2-Suez / Gazl Port Said
3-Meet Elwan / Oseem Youth Center
Quarter Final 25/7/2002
Taiaran / Winner 1
Goldi / Winner 2
Smouha / Winner 3
Helwan / Sayeda Zeinab
Semifinal 29/7/2002
Final 1/8/2002


Cup 2000/2001

1/8th Final 19/7/2001
1-Meet Elwan / Helwan
2-Nogoum / Sayadeen
3-Smouha df Gezira Youth Center
4-Menia / Madina Monawara
5-Teram / Sayeda Zeinab

Quarter Final 24/7/2001
Senbelawain df Winner of 1
Goldi (Maaden) df Winner of 2
Smouha df Winner of 4
Taiaran df Winner of 5

Semifinal 27/7/2001
Goldi (Maaden) / Senbelawain 4/0
Smouha / Taiaran 3/0
3rd Place Playoff 30/7/2001
Senbelawain / Taiaran
Final 30/7/2001
Goldi (Maaden) / Smouha 1/0Cup 1999/2000

Final (8/9/2000)
Maaden / Taiaran 5/0
3rd Place Match
Somouha / Quaisna
Semifinal
Maaden / Quaisna 8/0
Taiaran / Somouha 1/1 (4/2 Pen)Cup 1998/1999

Final
Maaden / Smouha 1/0


www.egyptianfootball.net  - Dr.Tarek Said © 1996-2003 All Rights Reserved